נפקא מינה

ארגון צעירי ירושלים

 

 

נפקא מינה, ארגון א-פוליטי שהוקם בסתיו תש"ס (ינואר 2000) עקב פניות רבות של הציבור הדתי הצעיר בירושלים. הארגון הוקם עקב חלל ריק שנוצר לציבור הצעיר לאחר שסיים את מסגרות הלימודים של התיכון ושל הצבא (הסדר, מכינה), מסגרות שבתוכם תמיד היה צביון דתי ופעילות דתית, אך לאחר יציאה "לעולם הגדול" התברר שאין מסגרת המשך. אנו מנסים ליצור פעילויות שימלאו חלל ריק זה ויענו במידת האפשר לצורך העז שקיים בציבור לפעילויות תרבותיות/תורניות ולמנהיגות צעירה בירושלים, וליצור גוף שיעזור לציבור הדתי הצעיר בירושלים.

נפקא מינה, המורכבת מגרעין של כ- 1000 צעירים, תהווה מרכז של פעילות דתית, תרבותית ומנהיגותית לצעירים בירושלים. ועדת ההיגוי של נפקא מינה יוזמת ומארגנת פעילויות שונות בתחום התרבות והמחשבה היהודית ובנושאים ציבוריים אחרים.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

מניין ימים נוראים - תשע"ה - Yamim Noraim Minyan

לפרטים נוספים על המניין ותפילות הימים הנוראים אנא כתבו לנו לכתובת מייל minyan@nafkamina.org

For more details regarding our upcoming Yamim Noraim Minyan please write to us at minyan@nafkamina.org

כתיבה וחתימה טובה!